Ukategorisert

Ønsker ikke gjennomgangstrafikk i Inndalsveien – Kjøring kun til eiendommene.

Publisert den

Dagens situasjon etter at Inndalsveien har åpnet for trafikk. Inndalsveien er klassifisert som forkjørsvei, noe som virker på beboere langs veien at innbyr til økte hastigheter i et område som er skolevei for 1.-10. trinn. Det er etablert en rute fra beboere/besøkende i Fridalsområdet/Nymark opp Jacob Aalsvei, ned Falsens vei – Svaneviksveien og ut ved […]

Ukategorisert

Nytt kjøremønster

Publisert den

Basert på e-post fra Bergen kommune samt skilting og merking som nå er i ferd med å komme på plass, ser endringene i inn- og utkjøring fra nordre del Leaparkenområdet ut til å bli følgende: Inn / utkjøring: Tidligere kjøreretning Fremtidig kjøreretning Svaneviksveien – Minde Allé Ut Ut Svaneviksveien – Inndalsveien Inn / ut Ut […]