Om velforeningen

Leaparken velforening ser det som viktig å skape trivelige boforhold for medlemmene i området rundt Leaparken. Fra Eikeveien i sør til Inndalsveien i nord.
Velforeningen har et styre som koordinerer og arrangerer ulike aktiviteter for både barn og voksne. Velforeningen jobber også med trafikkspørsmål og byggesaker og er bindeleddet mellom velforeningens medlemmer og ulike etater i Bergen kommune knyttet til samferdsel og byggesaker.
Velforeningen disponerer eget hus; Grendahuset her i Leaparken (Solhaug park). Huset eies av Bergen kommune, og velforeningen disponerer huset gjennom en sambruksavtale med Alrekstad skole som benytter huset på dagtid. Som medlem i velforeningen kan man låne huset til forskjellige aktiviteter.
Leaparken velforening ble opprettet i 1984. Da under navnet Finnbergaasen velforening.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.