Ukategorisert

Folkemøte ang. MO-senter

Folkemøtet på Wergeland 18. februar. Foto: Bt.no/Odd Mehus

Leaparken Velforening ble i september 2013 oppmerksom via media på det planlagte MO-senteret på Wergeland, i Fana Sparebanks gamle lokaler. Senteret skulle etableres som en del av «Handlingsplan mot åpne russcener», samtidig med at Nygårdsparken skulle stenges.

Vi ble kontaktet av mange medlemmer og media og kom med noen uttalelser i saken. Vi visste lite om hva et MO-senter var og hvilke funksjoner det skulle fylle, på grunn av manglende informasjon eller dialog fra kommunen.

Vi skrev derfor et debattinnlegg i avisen, og ble innkalt til møte på rådhuset 20. november, sammen med andre velforeninger og interessegrupper.Vi fikk vite litt mer, men krevde at kommunen holdt et åpent folkemøte på Wergeland slik at beboere i nærområdet kunne få informasjon og muligheter for spørsmål.

Folkemøtet 18. februar 2014 hadde godt oppmøte med rundt 150 mennesker med et stort informasjonsbehov og mange spørsmål.

På møtet deltok fra Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing:

 • Byråd Dag Inge Ulstein,
 • Politisk rådgiver Tor Andre Ljosland,
 • Kommunaldirektør Magne Ervik,
 • Seksjonssjef Mads Hagebø,
 • Ruskoordinator Marit Sagen Grung,
 • Kommunikasjonsrådgiver Kari Ingvaldsen.

I tillegg møtte:

 • Olav Valland fra Politiet (Politistasjonssjef Bergen Sentrum)
 • Svein Skjøtskift fra Helse Bergen, (Overlege ved Avdeling for rusmedisin).
Møtet ble innledet med en presentasjon av planene for MO-senteret, ved Mads Hagebø. Presentasjonen kan du se her.
Han kunne informere om følgende:
 • Det blir ikke et Strax-hus som det på Damsgård.
 • De som benyttes senteret skal alle ha bopel (et sted å bo).
 • Det blir ikke utdeling av sprøyter her.
 • Senteret skal ha LAR (Legemiddel Assistert Rehabilitering).
 • Åpningstider: Det skal være åpent 5 dager i uken i normal arbeidstid, kl. 9-15/16. Det skal ikke være åpent på kveldstid eller i helger.
 • Brukerne skal være motiverte for et liv uten rus. Kommunen bruker utrykk som «behandlingsklare, med høyere grad av rusmestring.»
 • De ulike MO-sentrene har ulik differensiering. Senteret på Wergeland betegnes som et «lite senter» med brukere som er kommet langt i behandlingsprosessen.
 • Politiet oppretter en egen enhet som skal bekjempe kriminalitet i forbindelse med stengingen av Nygårdsparken, men vil ikke ha noen egen patruljering i forbindelse med senteret på Wergeland.
Vi fikk bekreftet fra byråd Dag Inge Ulstein at det ikke skal være sprøyteutdeling ved senteret på Wergeland.
Et paradoks er at etablering av MO-sentrene har vært brukt som argumentasjon for at kommunen er klar for stenging av  Nygårdsparken, samtidig som Ulstein og co uttaler at senteret på Wergeland henvender seg til helt andre brukere enn de som i dag benytter Nygårdsparken.
Denne manglende logikken har også byrådet fått med seg, men Dag Inge Ulstein bekrefter sine uttalelser fra folkemøtet.
Noen andre opplysninger fra kommunen på folkemøtet:
 • Kommunen håper å åpne MO-senteret allerede i juni, men senest 1. juli.
 • Stengingen av Nygårdsparken er utsatt til 25. august slik at Politiet skal være klar med sin nye enhet.
 • Senteret skal drive «Ryddepatruljer» i nærområdet, blant annet for å gi brukere arbeidstrening.
 • Kommunen skal ut med en såkalt «Grøntmiljøplan»,der Leaparken nå skal fremprioriteres i forhold til våre innspill om å gjøre parken mer oversiktlig og generell opprustning.
 • Politiet vet at miljøet i Nygårdsparken vil flytte på seg når parken stenger, og vil følge den åpne russcenen der den måtte befinne seg.
 • MO-sentrene er et av mange tiltak som kommunen nå setter i gang som del av en stor handlingsplan mot åpne russcener.
 • Det skal opprettes et «Nærmiljøprosjekt» på Wergeland for å holde dialog mellom russenteret og nabolaget.
Vårt fokus har hele tiden vært tryggheten i nærmiljøet og oppvekstmiljøet til barn og unge. Uten tydelig informasjon om hvilken funksjon MO-senteret er tiltenkt og hvilke konsekvenser det vil ha for nabolaget, har vi gjennom hele prosessen undret oss over plasseringen av senteret, midt i hjertet av Wergeland, og i umiddelbar nærhet til barnehage og skolevei. Hvordan det blir i fremtiden vet  ingen. Vi får håpe at kommunens lovnader holder, og at Wergeland fortsatt blir et trygt og bra sted å bo.

 

Styret, Leaparken Velforening, 21. feb 2014

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.