Ukategorisert

Referat møte om MO-senteret

Leaparken Velforening deltok i høst i et oppfølgingsmøte for nærmiljøgruppen angående MO-senteret på Wergeland. Agendaen var informasjons- og erfaringsutveksling, se referatet fra møtet i linken under. Neste møte blir høsten 2018. Ta gjerne kontakt med oss i Leaparken Velforening dersom du har innspill som du mener bør tas med til dette årlige møtet.

Politiet rapporterer om få eller ingen hendelser på Wergeland. De understreker at det er viktig å melde til politiet før en utfordrende situasjon befester seg i nærområdet. Det skal være lav terskel for å kontakte politiet. Politiet kan kontaktes på 02800 eller direkte til rett avdeling på telefon 55556383.

Referat fra møte i nærmiljøgruppen 17.10.17