Ukategorisert

Oppfølgingsmøte MO-senteret

I høst var det møte i en nærmiljø-gruppe angående MO-senteret på Wergeland. Leaparken velforening hadde dessverre ikke anledning til å møte denne gangen, men har fått tilsendt referat fra møtet, som vi her legger ut:

 

Referat fra møte i nærmiljøgruppen 

Tid: 26.10.16 kl. 18.00 Sted: MO-senteret Wergeland

Til stede: Henriette Blattmann, Beathe Sørebø, Kjetil Heggland, Camilla Fonnes Haaland (ref)

Agenda for møte er informasjons- og erfaringsutveksling. 

Ruskoordinator Henriette Blattmann: Det er ikke meldt inn saker til kommunen vedrørende Wergelandsområdet. Kommunen er i gang med å etablere sprøyterom, lokalisert på MO-Straxhuset. Det har vært arrangert møter med naboer i MO-Straxhusets nærområde.

Politiet v/Kjetil Heggland: Det har ikke vært en økning kriminalitet i området etter at Nygårdsparken ble stengt. Det er generelt en nedgang fra 2014 til dags dato i anmeldte forhold i området Wergeland/Fantoft når det kommer til vinnings- og narkotikakriminalitet. Politiet har ikke hatt oppdrag i tilknytning til MO-senteret.

Avdeling psykisk helse- og rustjenester Årstad, MO-senteret Wergeland v/Beathe Sørebø og Camilla Fonnes Haaland: Det har vært en gradvis økning i besøk fra åpningsdag og til dags dato. Mellom 15-25 personer er innom senteret hver dag. Flere personer tilbys individuell oppfølging og det tilbys urinprøvetaking til personer i LAR, gravide rusavhengige samt for personer som ønsker å søke om å få tilbake førerkort. Det er til enhver tid personer i arbeidstrening ved senteret, samt at flere studenter gjennomfører praksis. Det er også mulig å gjennomføre samfunnsstraff ved senteret. Vi har et høyt fokus på aktivitet og aktivitetsplan oppdateres hver tirsdag, og sendes ut til de som ønsker denne. I tillegg har vi en Facebookside. Det har etablert seg en stabil gruppe på senteret, samtidig som det kommer nye til hver måned. Flere tilbakemelder at de bruker senteret som en sosial arena. Lunsj serveres hver dag kl. 11.30. Av helsetjenester tilbys det fysioterapi, NADA-øreakupunktur og sårstell m.m. Det er et høyt fokus på brukermedvirkning og alle aktiviteter utformes og drives i samarbeid med brukerne. Vi har jevnlig husmøter og har en tillitsvalgt blant brukergruppen. I tillegg er det til enhver tid medarbeidere med brukererfaring tilknyttet senteret. Det er generelt få uønskete hendelser i senterets åpningstid. Vi har ikke fått negative tilbakemeldinger fra nærområdet siden forrige møte.